Henkisyys; Transsendenttisyys

Henkisyys; Transsendenttisyys: Kuuluu vahvuuksia, jotka liittävät ihmisen suurempiin tarkoituksiin ja elämän merkityksellisyyttä koskeviin kysymyksiin sisältäen esimerkkejä kiitollisuudesta, toivosta ja hengellisyydestä. Henkisyyshyveiden vahvuuksien piiriin kuuluu: kunnioitus, ihmetys, kauneuden arvostus ja huippuosaaminen, kiitollisuus, toivo, optimismi, ennakkoluulottomuus, leikkimielisyys, huumori, henkisyys, päämäärällisyys, usko ja uskonnollisuus, Kauneuden ja huippuosaamisen arvostus tarkoittaa kauneuden ja huippuosaaminen huomaamista ja arvostamista. Kiitollisuus tarkoittaa asennetta, jossa kaikki elämän tilanteet otetaan vastaan lahjana. Toivollisuus tarkoittaa odotusta ja työtä hyvän elämän saavuttamiseksi. Huumori tarkoittaa mieltymistä nauraa, laskea leikkiä ja oivaltaa tilanteissa niiden humoristisuus. Henkisyys tarkoittaa luovaa kokonaisvaltaista kehon, mielen ja sielun yhteistyön kehittämistä kohden eheyttä ja syvempää kokemusta. (Dahlsgaard, Peterson & eligman, 2005.)