Oikeuden- mukaisuus

Oikeudenmukaisuus: Kuuluu vahvuuksia, jotka ilmenevät yhteisöllisessä elämässä sisältäen esimerkkejä oikeudenmukaisuudesta, johtajuudesta ja kansalaisuudesta ja kyvystä toimia ryhmässä. Oikeudenmukaisuushyveen piiriin kuuluu vahvuudet: kansalaisuus, uskollisuus, ryhmätyö, oma pääoma, oikeudenmukaisuus sekä johtamisen ydinhyveet. Kansalaisuus. Oikeamielisyysvahvuuksiin liittyy useimmat ihmisen ydinhyveet. Kansalaisuus tarkoittaa oikeuden, resurssien ja mahdollisuuksien tasapuolisuutta. Johtajuus tarkoittaa toisten kunnioittamista ja kannustamista merkittäviin suorituksiin.