Rakkaus & inhimillisyys

Rakkaus ja Inhimillisyys: Kuuluu vahvuuksia, joihin sisältyy myötätuntoa, anteliaisuutta sisältäen esimerkkejä rakkaudesta ja ystävällisyydestä. Rakkauden ja inhimillisyyden piiriin kuuluu vahvuudet: rakkaus ja nöyryys, läheisyys, vastavuoroinen kiintymys, ystävällisyys, anteliaisuus, sosiaalinen älykkyys, henkilökohtainen älykkyys sekä tunneäly. Ihmissuhde-vahvuuksiin liittyy kiintymyksellisyys tarkoittaa tahtoa rakkauteen perustuvaa molemminpuolista arvostamista. Ystävällisyys tarkoittaa ja suosii hyviä tekoja muille, auttaa heitä kukoistukseen. Sosiaalinen älykkyys tarkoittaa tietoisia motiiveja ja tuntemuksia suhteessa toisiin ja itseensä.