Rohkeus & Urheus

Rohkeus ja urheus: Kuuluu emotionaalisiin vahvuuksiin, joiden käyttöön kuuluu se, että ihminen aikoo saavuttaa tavoitteensa vastuksista huolimatta. Ilmenee ulkoisena tai sisäisenä, näkyy rohkeutena, sitkeytenä ja aitoutta vaativissa tilanteissa. Urheuden hyveiden piiriin kuuluu vahvuudet: rohkeus, urhollisuus, toiminnallisuus, sinnikkyys, eheys, rehellisyys, aitous sekä innostus. Urhollisuus tarkoittaa uhan, haasteen, vaikeuden, kivun, epäsuosituimmuuden kestämistä. Sinnikkyys tarkoittaa toimintaa tavoitella päämäärää itsepintaisesti esteistä huolimatta. Rehellisyys tarkoittaa pyrkimystä totuuteen riippumatta seurauksista. Innostuneisuus tarkoittaa elämänotetta, johon kuuluu energisyys ja jännittävyys.