Tieto & Viisaus

Viisaus ja tieto: Kuuluu kognitiivisiin vahvuuksiin, jotka liittyvät tiedon hankintaan ja tiedon käyttöön. Esimerkkejä löytyy luovuudesta, uteliaisuudesta, harkinnasta ja näkökulmien avaruudesta. Viisauden ja hyveiden piiriin kuuluu vahvuudet: uteliaisuus, rakkaus oppiminen, arviointikyky, kriittinen ajattelu, avarakatseisuus, näkökulmien moninaisuus. Luovuus tarkoittaa uusia ja tuottavia tapoja käsitteellistää ja tehdä asioita. Uteliaisuus tarkoittaa kiinnostusta asioihin ja ilmiöihin niiden itsensä vuoksi. Avarakatseisuus tarkoittaa asioiden monipuolista tarkastelua ja tutkimista eri osapuolten kannalta. Rakkaus oppimisen tarkoittaa sinnikästä pyrkimistä uuteen tietoon. Näkemyksellisyys tarkoittaa järkeviä tapoja tarkastella maailmaa itseään ja muita ihmisiä.