Syvien vahvuuksien koulu Valinnan teoria ja todellisuusterapia sisäisen motivaation opettamisen ja oppimisen strategiana

Valinnan teorian mukaan opimme jo varhaisella iällä käyttämään ulkoista kontrollia, mutta emme opi käyttäytymisen taustalla olevaa sisäistä motivaatiota ja kontrollia. Ulkoisen pakottamisen ja kontrollin korvaaminen valinnan teorialla lisää perustarpeista erityisesti ihmisten henkilökohtaista vapautta, joka perustuu vastuuseen kokonaiskäyttäytymisestä eli ajattelusta, teoista, tunteista ja fysiologiasta. Valinnan teorian käytännössä se tarkoittaa ajattelutavan ja käyttäytymisen muuttamista

VALINTATEORIAN PSYKOLOGIA on uusi selitys ihmisen käyttäytymiselle.Se haastaa monet perinteiset näkemykset ihmisten käyttäytymisestä: kuinka elämme elämäämme,• •miten suhtaudumme muihin,miten tulkitsemme "mielen sairauden” ja terveyden,miten ymmärrämme koulutuksen, miten suhtaudumme johtamiseen.                                 

VALINTATEORIAN  OPPIMINEN psykologia voi antaa täysin uuden näkökulman elämään oppia uusia tapoja elää elämäämme, löytää tyydyttävämpiä tapoja käsitellä elämämme suhteita,saada syvempää ja toiveikkaampaa ymmärrystä henkisestä ahdistuksesta,löytää vaihtoehto monille koulutuksen tuhoisille käytännöille,tutkia tyydyttävämpää ja tuottavampaa lähestymistapaa johtamiseen.                                                                   

TODELLISUUSTERAPIA on valintateorian psykologiaan perustuva käyttösovellutuksiltaan laaja ohjaus ja opastusmenetelmä, joka  voi auttaa ihmisiä yksilötasolla  tekemään hyödyllisiä valintoja elämässä ja  ihmissuhteissa sekä yhteisöjä saavuttamaan uuden laadullisuuden perustan ja hyvinvoinnin sovitettaessa erilaisiin työympäristöihin.

Valintateorian psykologia toteaa, että kun henkilö ei onnistu tyydyttämään turvallisuuden, rakkauden, vaikutus-vallan, hauskanpidon ja vapauden  tarpeitaan vastuullisesti ja itseään kun-nioittavasti, hän on onneton – mutta ei välttämättä sairas. 

Myöhemmin tämä onneton henkilö yrittää tyydyttää tarpeet epäonnistu-neesti ja tehottomasti ja osoittaa näiden geneettisten tarpeiden voiman sekä ihmisen järjestelmän  rajatonta  luovuutta

Syvien vahvuuksien koulu on suojattu koulun kehittämisen konsepti. Se on luotu kymmenen vuoden aikana yhteistyössä koulujen kanssa. Haemme yhteistökumppania ottamaan vastuuta vahvuuksiin liittyvästä kehittämistyöstä kouluissa ja suomalaisilla työpaikoilla. Yhteydenotot: juhani.rasanen@julkiviestinta.inet.fi tai puh. 050-5201340.

" Usein sanotaan, että koulun tulee seurata aikaansa, mutta mitä tällä ajan seuraamisella itse asiassa tarkoitetaan? Jos sillä tarkoitetaan, että koulun tulee vastata tässä päivässä oleviin kysymyksiin, nähdään koulun tehtävä suppeasti – vain päivästä toiseen selviytymiseksi. Silloin koulu suorittaisi tehtäväänsä vain niiden tahtoa myötäillen, jotka kulloinkin huutavat voimakkaimmin vaatijoiden kuorossa. Sellaisen ajattelutavan varaan ei rakenneta tulevaisuustietoisuutta sen paremmin koulussa kuin missään muuallakaan. Tulevaisuussuuntautunut kouluyhteisö on oivaltanut, että kehitystä ei ole pakko seurata. Siinä voi olla myös edellä. "

Johtaja Jari Rajanen, OKM

Mitä todellisuusterapia on?

Silmien avaamista, havahtumista-Itsesäälin tunnistamista

-Naamareiden riisumista,-Vastuunottoa elämästä

-Faktojen tasapainottamista,-Marttyyriuden lopettamista

-Halujen, tarpeiden arviointia,-Voimavarojen toteamista

-Vahvasti yksilöllistä,-Riippuvuuksien ratkontaa

-Ihmisyyden todellisuutta,-Laatumaailman etsintää

-Silmien avaamista, havahtumista,-Itsesäälin tunnistamista

-Naamareiden riisumista,-Vastuunottoa elämästä

-Faktojen tasapainottamista,-Marttyyriuden lopettamista

-Halujen, tarpeiden arviointia,-Voimavarojen toteamista

-Vahvasti yksilöllistä,-Riippuvuuksien ratkontaa

-Ihmisyyden todellisuutta,-Laatumaailman etsintää

Laatua ei voi arvioida ulkoapäin byrokraatista päätöksistä käsin.  Laatua on arvioita sisältäpäin: kunkin oppilaan kokemuksista käsin. Opetuksen laatu on syvimmiltään sitä, kuinka hyvin kunkin oppilaat perustarpeet tyydyttyvät. Koulun tehtävä on  auttaa lapset menestymään ja tulemaan onnellisiksi aikuisiksi. Tämä edellyttää, että heidän perustarpeensa tyydyttyvät. Koulu ei niitä tyydytö Van koululainen itse. Siihen hän tarvitsee apua,

Perehdyttyäsi KOULUN LAADUN TEORIA JA KÄYTÄNTÖ-  kirjaan olet tutustunut uuteen henkilökohtaisen valinnan psykologiaan, jota sen luoja William Glasser kutsuu sisäisen valinnan teoriaksi.

Teoria haastaa perinteisen ulkoisen hallinnan psykologian tradition, joka on voivmakkaasti läsnä halliten politiikkaa, hallinnon käytäntöjä, perhe-elämää, kasvatusta ja opetusta ja valintojamme ja ratkaisujamme kaikkialla elämässä.

Wlliam Glasserin mukaan ulkoisesta hallinnasta tekee erityisen haitallisen se, että uskomme siihen, vaikka se aiheuttaa ongelmat, joita sitten yritämme ratkoa sen avulla.

Valinnan teorian ja vahvuuspedagogiikan johtavaksi filosofiaksi valinneissa kouluissa ja yhteisöissä ja yrityksissä eri puolilla maailmaa keskitytään toisten kanssa paremmin toimeen tulemiseen, joka on niin opinnoissa menestymisen kuin muutoinkin kaiken onnistumisen ja kukoistuksen taustalla.