Visio

Visiomme on, että

  • maailma olisi täynnä iloisia, positiivisia ihmisiä, jotka ovat ottaneet vastuun heidän omasta elämästään,
  • jotka arvostavat itseään kelvollisina ja kykenevinä,
  • jotka ottavat käytännössä henkilökohtaista ja sosiaalista vastuuta yhteisöissään,
  • jotka ovat vuorovaikutuksessa väkivallattomasti ja myötätuntoisesti itseään ja toisia kohtaan,
  • jotka arvostavat elämää ja toimivat kaikkialla kunnioittavasti ja arvokkaasti,
  • jotka elävät kunniallisesti ja rehellisesti, ja
  • jotka ovat luomassa "omaa elämäänsä" tekemällä "valintoja", jotka osoittavat henkilökohtaista ja sosiaalista vastuuta maailmassa.

" Me uskomme, että kaikilla ihmisillä on kyky vaikuttaa omaan elämäänsä. "

Tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda ja jakaa resursseja, jotka asettavat henkilökohtaiseen ja sosiaalisen vastuun etualalle ajattelussamme ja omassa elämässämme ja planeetallamme. Pyrimme luomaan resursseja ja "olemisen tapoja": kiittäen, levittäen iloa, jakaen rakkautta, nähden ihmeitä, löytäen hyvyyttä, käsittäen ystävällisyyttä, harjoitellen kärsivällisyyttä, tunnistaen ykseyden monimuotoisuutta ja opettamalla suvaitsevaisuutta, kannustaen naurua, monimuotoisuuden juhlistamista, osoittaen myötätuntoa, harjoittaen anteeksiantoa, ratkoen rauhanomaisesti ristiriitoja, viestien ja valiten onnea ja nauttia elämästä.