Koulujen lausuntoja

Syvät vahvuudet Saunakallion koulussa

"Syvien Vahvuuksien Koulu on ollut merkittävä johtolanka koko koulussa erityisesti tänä lukuvuonna. Koulussamme on ollut varsin runsaasti käytös- keskittymis- ym. ongelmia, jotka ovat tämän hankkeen kautta vähentyneet. Toiset huomioiva yhteiselo on saanut paljon myönteistä kehitystä. Huoltajat kokevat koulun merkittävänä osana kuntapalveluja. Koulun hyvinvoinnin lisääjänä -ajattelu on lisääntyny. Tämä siitäkin huolimatta, että eriarvoistumiskehitys - joka näkyy lähiöalueen arjessa mm. lasten virikkeettömänä vapaa-aikana - ei ole pysähtynyt. Tukea ja panostusta tarvitaan jatkossakin runsaasti. Henkilöstöllä on lisääntynyt tietoisuus mm. oikeanlaisen kommunikoinnin merkityksestä ja Syvien Vahvuuksien Koulu on yhdentänyt henkilöstöä. Olemme tietoisesti panostaneet "olen esimerkki" -ajatteluun. Hanke päättyy, mutta pääajatusten jalkauttamineen jatkuu. Olemme kuitenkin vasta alkumetreillä. Mukaan otetaan ensi syksystä restoratiivisia työotteita, arjen ongelmavyyhtien selvittelyyn.

Suurkiitos koko koulun puolesta hankkeelle ja sen erinomaisille vetäjille!"

Järvenpää 17.5.2017

Rehtori Pekka Tukonen

Saunakallion koulu

Järvenpää

Syvät vahvuudet Martin koulussa

 • Halusimme muuttaa kouluyhteisömme entistäkin positiivisemmaksi.
 • Halusimme vahvistaa oppilaiden uskoa omiin kykyihinsä.
 • Positiivisuus lisääntyi kouluyhteisössä hankkeen aikana. Se näkyy ja kuuluu opettajien puheessa ja keskinäisessä keskustelussa. Positiivisuuden lisääntyminsen havaitsee selkeästi opettajien ja oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
 • Opettajien positiivisuudella on ollut vaikutusta oppilaiden myönteiseen itsearviointiin.
 • Oppilaat osaavat nimetä omia vahvuuksiaan.
 • Oppilaat osaavat nimetä niitä luontieenpiirteitä, joissa he haluavat kehittyä.
 • Oppilaat opivat huomaamaan luokkatovereiden vahvuuksia.
 • Luokkakaverin ääneen lausuma vahvuus toi mielihyvää kuulijalle. Se puolestaan vahvisti luokan yhteisöllisyyttä, joka puolestaan vähensi keskinäisiä riitoja.
 • Positiivisuus luokassa vähensi pelkoa epäonnistumisesta ja rohkaisi uskallusta yrittämiseen.
 • Oppilaat kokevat koulun myönteisenä ja turvallisena paikkana, johon on hyvä tulla.
 • Oppilaat käyttävät yhvekieltä keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
 • Oppilaat saavat enemmän myönteistä palautetta.
 • Oppilaiden usko omiin kykyihin on kasvanut.
 • Oppilaiden ymmärrys sinnikkään yrittämisen vaikutuksesta on vahvistunut.
 • Oppilaiden ymmärrys on kasvanut siitä, että sinnikkäästi yrittämällä voi parantaa koulumenestystä.
 • Positiivisuus ja myönteinen palaute toi mielenrauhaa.
 • Ymmärrys itsesäätelyn mahdollisuuteen vähensi aggressiivista käyttäytymistä.
 • Luonteenvahvistaminen on esillä kodin ja koulun yhteistyössä mm. vanhempainilloissa.
 • Luonteenvahvistaminen ja vahvuuksien huomioiminen on koulun kautta vahvistunut myös kodeissa.

Hyvinkäällä 19.5.2017

Rehtori Kari Okkonen

Martin Koulu

Hyvinkää