Yhteystiedot

Toteutamme koulutuksia, joilla on syvällisesti ja systeemisesti koulun toimintaa eheyttävää vaikutus

Julkiviestintä Oy, Voimaantumiskeskus Paseera

Suvikatu 9 B 04430 Järvenpää

050 520 1340

juhani.rasanen@julkiviestinta.inet.fi

Juhani Räsänen ja Atso Juote

Kasvamaan havahtuminen Koulun kehityskertomus ja uudistaminen,

Oikeus luonteeseen

Teos ilmestyi kesäkuussa 2014

Kirjan voi tilata alhaalta löytyvästä lomakkeesta

Yhä useammat ovat alkaneet kysyä, miksi vuosikymmeniä jatkuneista kehitysponnisteluista huolimatta koulua, kasvatusta ja oppimista koskevat kysymykset ovat nousseet päiväkohtaisen yhteiskunnallisen ongelmakeskustelun keskiöön. Hajanaisia vastauksia ja selityksiä tähän kysymykseen löytyy monista väitöskirjoista, graduista ja muista tutkimuksista, kartoituksista ja lehtikirjoituksista. Niistä piirtyy kuva sisäiseen maailmaansa ohjatusta ja orientoituneesta koulusta, jossa oppilaita ei havahduteta osallistumaan luovasti ottamaan vastuuta oppimisestaan, käyttäytymisestään ja omien vahvuuksiensa käyttöönotosta ja luonteenpiirteittensä kehityksestä.

Kasvamaan havahtuminen, Koulun kehityskertomus ja uudistaminen, Oikeus luonteeseen teos sisältää kuvauksen koulun organisatorisesta olomuodosta ja opetussuunnitelmallisista universaaleista hyveistä ja vahvuuksista vieraantumisesta. Neutraalia kasvatusprosessia ei ole olemassa; jokainen hetki on jonkin elämänorientaation oppimisen ja luonteenmuodostuksen hetki. Koti, koulu ja tieteellistekninen, sosiologinen ja psykologinen muutos ohjaavat luonteen muodostuksen perusteita kaikkialla ja joka hetki.

Koulun ja kotien kasvatuksellisena ohjenuorana on ollut kasvamaan saattaminen. Koulun kehityskertomusta on rakennettu periaatteella: tavoitteita on selvennettävä ja keinoja parannettava. Kasvamaan havahtuminen teos haastaa koulua rakentamaan hyveille ja vahvuuksille perustuvaa ohjauskuvaa ja muodostamaan hyveille ja vahvuuksille perustuvaa pedagogista hyvinvointia, koulun kulttuuria ja oppimisen innostusta ohjaavia periaatteita. Hyveillä ja vahvuuksilla on voimakas siirtovaikutus koko yhteiskuntaan.

Kasvamaan havahtuminen merkitsee paradigmallisesti uutta lähestymistapaa niin kodille kuin koulullekin eli kasvuyhteisöllistä kutsua vanhemmille, koulujen johtajille, opettajille ja koulun muulle henkilöstölle mutta ennen kaikkea oppilaille. Tämä tarkoittaa koulun toiminnan luonteen uudenlaista arviointia, joka sisältää koulun organisaation terveyden ja koulun viestintäjärjestelmän mukaan ottamista arvioinnin kohteeksi. Vahvuudet lisäävät niin koulun, kodin kuin lasten harrastusyhteisöjenkin kasvatuksellisia resursseja.

Kasvamaan havahtuminen- teos rakentuu positiivisen psykologian, voimaantumisen teorian ja vuorovaiku-tusjohtamisen keskeisiin periaatteisiin. Se laajentaa oppimisen ja oppimisen arvioinnin koskemaan niin affektiivisia, kognitiivisia kuin konatiivisiakin päämääriä ja tavoitteita. Teos on myös Syvien vahvuuksien koulu-hankkeen loppuraportti.

Juhani Räsänen on kirjoittanut useita kasvatusta- ja voimaantumista käsitteleviä teoksia ja käynnistänyt uusia koulutuskonsepteja viimeisinpä Auktorisoitujen Voimaantumisvalmentajien ja Syvien vahvuuksien koulu-hankkeen. Hänellä on elinikäisen oppijan koulutushistoria, monipuolinen työkokemus nuorisotyön, ammat-tikasvatuksen, organisaatioviestinnän ja –konsultoinnin, toimittajan, koulutussuunnittelun, työ- ja voimaan-tumisvalmennuksen parissa. Tätä teosta hän itse kutsuu vaarinotto-teokseksi.

Tilaa kirja

Kirja

Ota yhteyttä

Yhteydenotto