Hyveet ja vahvuudet

Tieto ja viisaus

 • Uteliaisuus
 • Tiedonjano
 • Arviointikyky
 • Näkemyksellisyys
 • Kekseliäisyys

Rohkeus

 • Urheus
 • Sinnikkyys
 • Rehellisyys

Rakkaus ja inhimillisyys

 • Ystävällisyys
 • Rakkaudellisuus
 • Sosiaalinen tilannetaju

Oikeudenmukaisuus

 • Kansalaisuus
 • Reiluus
 • Johtajuus

Kohtuullisuus

 • Itsehillintä
 • Kaukonäköisyys
 • Nöyryys

Henkisyys

 • Kauneuden arvostus
 • Kiitollisuus
 • Toiveikkuus
 • Anteeksiantavaisuus
 • Huumori
 • Innostuneisuus