VALINNAN TEORIA JA TODELLISUUSTERAPIA

Valinnan teorian mukaan opimme jo varhaisella iällä käyttämään ulkoista kontrollia, mutta emme opi käyttäy-tymisen taustalla olevaa sisäistä motivaatiota ja kontrollia. Ulkoisen pakottamisen ja kontrollin korvaaminen valinnan teorialla lisää perustarpeista erityisesti ihmisten henkilö-kohtaista vapautta, joka perustuu vastuuseen kokonaiskäyt-täytymisestä eli ajattelusta, teoista, tunteista ja fysiologiasta. Valinnan teorian käytännössä se tarkoittaa ajattelutavan ja käyttäytymisen muuttamista.

1.Vastuullisuus ihmissuhteista

Henkilökohtainen vastuu on todellisuusterapian ytimessä.  Lyhyesti sanottuna, suhteesi laatu ja elämäsi riippuvat lopulta tekemistäsi päätöksistä. Se voi olla kova totuus, mutta se voi myös olla voimaannuttava totuus.

2.Realismi elämässä tavoitteissa

Todellisuusterapia on ratkaisukeskeinen lähestymistapa, joka vaatii  sitoutumista. Kyky voittaa vastoinkäymiset, muuttaa ajattelutapaasi ja omaksua terveellisempiä tapoja on sinun hallinnassasi.  Joskus realistinen näkökulma tarkoittaa luopumista unelmista, jotka saattavat olla ulottumattomissasi. . Lyhyesti sanottuna realismiin kuuluu sitoutuminen henkilökohtaiseen kasvuun, vastuullisuuteen ja vaikeisiin päätöksiin.

3.Etsivät aivot

Kun saatu tieto hyväksytään havainnoksi, se suodatetaan kolmen aivolinssin läpi, nimittäin merkintä-linssin, suhdelinssin ja arvostuslinssin läpi. Merkintälinssi luokittelee tiedot. suhdelinssi liittää tiedot, arvostuslinssi päättää. Aivot rekisteröi kaksi merkittävää asiaa: O Tunteet: Ovat motivoivia liittäjiä saaden  ihmisen huomion ja suurimman kiinnostuksen.  O Merkitys:  Näin aivot voivat ymmärtää sisään tulevan tiedon n… ja ankkuroida sen johonkin, jonka ne jo tietävät.