CV

Esimerkkejä johtamista, uudistumista ja pedagogista kehitystä tukevista toimista

 • Toiminut opettajana opettajien, lastentarhanopettajien ja poliisien liikennepedagogisilla kursseilla opettaen aktiivipedagogiikkaa ja liikennepsykologiaa. Talja ja Liikenneturva ry. 1968-1974.
 • Kehittänyt ja johtanut ammattioppilaitosten rehtorien viestintäjohtamisen koulutuksen vuosina 1982-86, Ammattikasvatushallitus.
 • Toiminut luennoitsijana Helsingin opettajakorkeakoulussa, Tampereen yliopistossa, useissa kansankorkeakouluissa, Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa, Valtion koulutuskeskuksessa,
 • Toiminut näyttömestaritutkintokouluttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuosina 1967-2000, Opetushallituksen rahoituksella toteutettu koulutus.
 • Opettanut Kehityssuuntautunutta arviointia lukuisissa oppilaitoksissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 1995-1999.
 • Kehittänyt Työvalmentaja-koulutusohjelman, jolla koulutettu lähes 380 työvalmentajaa 1993-1999, Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä, Keuda.
 • Kehittänyt Voimaantumisvalmentajien ammatillisen auktorisoidun tutkinnon sekä kouluttanut yhteistyössä Amiedun kanssa ensimmäisen suomalaisen auktorisoidun voimaantumisvalmentajien ryhmän, ryhmä I valmistunut 6.11.2008 sekä II ryhmän 2009. Samalla ryhmät suorittivat Yrittäjien erikoisammattitutkinnon.
 • Kehittänyt Syvien vahvuuksien koulu-hankkeen, konseptin 2010 ja pilotoinut sen kuudessa peruskoulussa. Hanke saanut OKM:n hankeapurahan keväällä 2012 ja jatkohankerahan syksyllä 2012.
 • Kehittänyt Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit- hankkeen, jonka toteutus käynnissä 13 pilottikoulussa eri puolilla Suomea yhteistyössä Kehityspiikki Oy:n kanssa. Hanke saanut OKM:n hankerahan v. 2015.
 • Toiminut oman yrityksen toimitusjohtajana vuodesta 1985 sekä konsultoinut ja kouluttanut useissa oppilaitoksissa sekä yrityksissä johtajistoa ja henkilöstöä mm. Järvenpään Seurakunta, Sinebrykoff Porin tehtaat, Eläkevakuutusyhtiö Etera, Kuopion Pelastuslaitosopisto jne.
 • Opintomatkoja Puolaan, Neuvostoliittoon, Saksaan, Ranskaan, Tanskaan, Espanjaan, Viroon

Esimerkkejä kirjallisesta tuotannosta

 • Nuorison taskutieto (kalenteriteos) vuosina 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,1984, 1985 ja 1986 (8. vuosikertaa) Weilin&Göös, 1978-1986
 • Opiskelun suunnittelun opas, työryhmän puheenjohtajana, kirjoittajana ja toimittajana, Ammattikasvatushallitus 1977
 • Kirjoittanut Oppilaanohjauksen perustietoteoksen, WSOY 1978
 • Oppilaitosneuvosto-opas, työryhmän puheenjohtajana, kirjoittajana ja toimittajana, Ammattikasvatushallitus 1976
 • Keskiasteen perustieto, Hakemisto ammatilliseen koulutukseen, toimittajana, vuosikerrat 1976-1986 (9. vuosikerta) 1976
 • Keskiasteen koulunuudistus, Tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja sen uudistamisesta, kirjoittajana ja toimittajana (9 julkaisua) 1976
 • Miten ja mihin ammattiin 1980-luvulla, WSOY (kolme kirjoittajaa) 1979-1980
 • Kirjoittanut Keskiasteen koulunuudistus, oppimateriaalia toimeenpanokoulutukseen, kouluttaja-aineistoa, Ammattikasvatushallitus 1983
 • Kirjoittanut teoksen Mahdollisuudeksi avautuva koulu, Johdatus kommunikatiiviseen didaktiikkaan, tutoroituun oppimiseen ja viestintäjohtamiseen, Kansalaiskasvatuksen Keskuksen julkaisuja, Cummerus Oy, 1992 (teos ollut tenttikirjana yliopistossa)
 • Kirjoittanut teoksen Kehityksen ulottuvuuksia, Kehityssuuntautunut oppiminen ja -arviointi, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Johtamiskoulutusyksikkö, AVANCE 1998 (lisensiaattityö Tampereen yliopisto) Kolmas painos 2001
 • Kirjoittanut työpaikkakoulutuksen perusteoksen Työvalmennus, Opetus ja oppiminen käännekohdassa, WSOY 1994
 • Kirjoittanut Koulutustarkastajan työ- raportin koulutustarkastajien työn arvioinnista, Opetushallitus 1995
 • Tutkinut voimaantumista (Empowerment) vuodesta 1999 ja kirjoittanut aiheesta kolme teosta:
 1. Voimaantumisen oikeus ja välttämättömyys, Ammatillisen voimaantumisen edelly-tykset ja käytäntö (OPM:n tuotantotuki 2002)
 2. Voimaantumisen mahdollistaminen ja ratkaisut, Yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan valtaistaminen. Julkiviestintä Oy, 2006
 3. Voimaantuminen ja elämänpolitiikka, Uskaltava vastuullisuus, Valinta, optimointi ja kompensointi, Julkiviestintä Oy, EU, 2014
 • Kirjoittanut Järvenpään Mieslaulajien 30-vuotishistoriikki,143 siv. Järvenpään Mieslaulajat 1978 Kirjoittanut Järvenpään Mieslaulajien 50-vuotishistoriikki,135 sivua 1999, Järvenpään Mieslaulajat, 1999
 • Järvenpään Mieslaulajien 60-vuotishistoriikki, Kosketuksia Järvenpään Mieslaulajien toimintaan, 1948-2008, Järvenpään Mieslaulajat, 2008
 • Kirjoittanut Kasvamaan havahtuminen, Koulun kehityskertomus ja uudistaminen, Oikeus luonteeseen- teoksen, Syvien vahvuuksien koulu-hankkeen prosessi ja tulokset, 400 sivua, OKM:n tuotantotuki. EU, 2014.